Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года

 

Біздің ұстанымымыз: «Ел бірлігі  — оның әралуандығы»

Наша позиция: Единства нации — в ее многобразии»

 

«Қазақстан цифрлік дамытуды көздеп отыр»

Қазахстан взял курс  на развитие цифровой экономики

 

 

«Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндігі рөлі күшейіп,ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептемін»

«Считаю.что роль казахского языка как государственного  будет усилена и наступит время, когда он  ствнет языком  межнационального общения»

 

 

«Аз қамтылған және  көп балалы отбасыларды қолдау үшін Үкіметке Дарынды баланың қаібілетін дамытудың жол картасын әзірлеу 

Поручаю Правительству разоработать Дорожную  карту по поддержке одаренных детей из  малообеспеченных и  многоднттых детей

 

Powered by WordPress. кулинарные рецепты. каталог комедий. автомобили лучшее