Мектеп тарихы

Жыл Атауы Негіздеме
1957 Облыстықжас техниктерстанциясы Облыстық ХББ 1957 жылғы 15 наурыздағы № 1 бұйрығы
1991 Қалалықжас техниктерстанциясы Облыстық ХББ 1991 жылғы 16 қаңтардағы № 45 бұйрығы
1991 КҚостанай қалалық техникалық шығармашылық орталығы Қостанай қалалық халыққа білім беру бөлімінің 1991 жылғы 24 қаңтардағы № 40 бұйрығы
1997 Қалалық техникалық шығармашылық мектебі Қостанай қаласы Әкімінің 1997 жылғы 26 ақпандағы № 2-9р өкімі
2005 Қостанай қаласы әкімдігінің білім және спорт бөлімінің техникалық шығармашылық мектебі Қостанай қаласы әкімдігінің 1-ден 2005 жылғы 01.02 № 110 өкімі
2006 Қостанай қаласы әкімдігі білім бөлімінің Қостанай қаласы әкімдігінің техникалық шығармашылық мектебі Қостанай қаласы әкімдігінің 2006 ж.06.01 № 2 өкімі
2017 Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің техникалық шығармашылық мектебі Қостанай қаласы әкімдігінің 2017 ж. 17.02. № 557 өкімі

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің техникалық шығармашылық мектебі» КММ тұрақты дамып келе жатқан мемлекеттік мекеме болып табылады. Мектеп 1991 жылы құрылған, қосымша білім беру саласында білім беру қызметімен айналысатын дербес заңды тұлға болып табылады.
Мектеп директоры: Салыков Амангельды Сапышович
Оқыту мен тәрбиелеу екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің техникалық шығармашылық мектебі» КММ – балаларға қосымша білім беру мекемесі ретінде өз қызметін негізгі басшылық құжаттарға сәйкес жүзеге асырады:
– ҚР Конституциясы;
– Қазақстан Республикасының 2007жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білімтуралы» Заңы (2016 жылғы 9 сәуірдегі № 501-V, 22.12.2016 ж. №29 – VІ, 2017 жылғы 5 мамырдағы № 60-VI, 2017 жылғы 5 шілдедегі № 88-VI, 2017 жылғы 11 шілдедегі № 91-VI, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №122-VI, 2018 жылғы2 шілдедегі №60-VІ өзгерістермен). №165 – VI, 04.07.2018 ж. № 171-VI);
– Бала құқықтарытуралы Конвенция (02.07.2018 № 165-VI жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен);
– «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-IV ҚазақстанРеспубликасыныңКодексі»;
– Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
– «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы»
– «Қостанай қаласының аумағын дамыту бағдарламасын бекіту туралы» қалалық мәслихат сессиясының 2016 жылғы 1 сәуірдегі №16 шешімі (2016 жылғы 21 желтоқсандағы №93 өзгерістермен).
– «Қазақстан Республикасын датілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығы
– «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» ҚР Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығы (ҚР Президентінің 19.02.2018 № 637 Жарлығымен өзгертілді)
– «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221Заңы (16.05.2018 № 155-VI өзгерістер мен толықтыруларымен) Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;
– Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (ҚР БҒМ № 595 бұйрығының № 9 қосымшасының 30.10.2018 жылғы өзгерістерімен);
– 24.07.2017 жылғы әділеторган дарыбекіткен мектеп жарғысы және басқа да республикалық және жергілікті деңгейдегі қаулылар, бұйрықтар, жарлықтар.
Осы құжаттардың негізінде мемлекеттік мекемені дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған бағдарламасы әзірленді. Бұл бағдарлама мектеп қызметінің мақсаттарына нықтауда және барлық құрылымдық бөлімшелердің жұмысын жоспарлау данегіз қалаушы болып табылады.
Даму бағдарламасы негізгі педагогикалық мәселелерді шешуге бағытталған: білім беру сапасын тиімді басқару, білім беру қызметінің сапалы мазмұнын қамтамасыз ету, педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту, мектепортасынақ параттандыру.
Мектеп қызметінің стратегиялық мақсаттары білім берудің гуманистік парадигмасына сәйкес келеді және баланың жеке басын дамытуға бағытталған.
Мектеп қызметінің бағыттары жеке дамудың негізгісалаларын қамтиды: зияткерлік, рухани, физикалық, мінез-құлық-ерікті және эмоционалды, сондықтан мектеп өзалдына мақсат қояды: техникалық шығармашылық пен техникалық спорт түрлері арқылы балалардың өзін-өзі көрсету және өзін-өзі жетілдіру бойынша білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдай жасау, жеке қабілеттерін дамыту мүмкіндіктерін кеңейту. Мақсаттың өзі идеалды деп саналады, ол бөлінетін жеке мақсаттарар қылы шешіледі. Мектепте мұны жүзеге асыру үшін қажетті жағдайлар жасалған:
– негізгі бағыттар бойынша білімнің іргетасын қалауға мүмкіндік беретін оқу жұмыс жоспары жасалды;
– әдістемелік қызметтің құрылымы құрылды;
– ВШК моделі жасалды;;
– ӘБ жоспары мектептің жұмыс жоспарын ескере отырып әзірленеді;
– мектеп қызметкерлері мен білім алушылардың денсаулығын және салауатты өмір салтын сақтауды қамтамасыз ету бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде.
Мектептің мақсатты бағдарлары қоғамның әлеуметтік тапсырысына байланысты түзетіледі. Бүгінгі таңда педагогикалық ұжым икемділік, ұтқырлық, бейімделу және бәсекеге қабілеттілік сияқты жеке қасиеттердің қалыптасуымен таң қалдырады.
Бұл мақсат мектеп жүйесін дамыту үшін стратегиялық болып табылады. Негізгі мақсат үшін жұмыс істейтін ішкі мақсаттар басқару құрылымдары деңгейін деанықталады: ШМО, педагогтар. Мектепте жүзеге асырылатын мақсаттар келесі талаптарға сәйкескеледі: қолжетімділік, оптимизм, реализм. Мақсат қою кезінде мектептің ресурстық мүмкіндіктері ескерілді: кадрлық, материалдық, ұйым дастырушылық және басқарушылық, қаржылық.
Мектепті басқару мынадай талаптарды қанағат тандырады: мектеп жұмысының барлық бағыттарын толық қамту; қызметті үйлестіру; мектепті басқаруда заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану; басқару шешімдерін қабылдауға тәжірибелі педагогтарды тарту. Педагогтармен және білімалушылармен, ата-аналар активімен тығызынты мақтастық оқу-тәрбие жұмысының мақсатты бағытталған тиімді жоспарын әзірлеуге мүмкіндік береді, соның негізінде мектеп ұжымының қызметін басқару жүзеге асырылады.
Бүгінгітаңда мектепте персоналды басқарудың келесі формалары қалыптасты: әкімшілік жоспарлар, директор жанындағы кеңестер, педагогикалық кеңестер. Басқару дара басшылық және өзін-өзі басқару қағидаттарына негізделеді, оның нысандары: әдістемелік кеңес, кәсіподақ. Бұл мұғалімдер мен балаларарасындағы қарым-қатынастыңтыныш, достық үнімен сипатталатын мектеп ұжымындағы микроклиматқа оң әсеретеді.
Мектеп әкімшілігі білім беруді басқарудың жаңа қасиеттерін түсінуге мүмкіндік беретін басқарудың жаңа әдістерін қолдануға тырысады: жүйелілік, мақсаттылық, басқарудың демократиялылығы, сондай-ақ оның қоғамдық сипаты; білім беру мазмұнының өзгерістеріне, заманауи әдістемелік тәсілдер мен білім беру технологияларына назар аудару, оларды мектеп жағдайларына бейімдеу.
Мектептің басқару жүйесінде белгілі білім беру модельдері бойынша жұмыс істейтін жеке модульдер емес, олардың оңтайлы комбинациясы жұмыс істейді. Олардың қызметі мынадай стратегиялық талаптармен айқындалған:
• жұмыс бағыттарын толық қамту;
• әртүрлі бөлімшелердің қызметін үйлестіру және өзара байланыс;
• басқару моделінің өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуі, басқару субъектілеріне қолданыстағы жүйеге жаңа құрылымдарды уақтылы енгізуге, ескіргендерден бас тартуға мүмкіндік беретін ашықтық;
• мектепті басқаруда заманауи ақпараттық технологияларды қолдану;
Басқару шешімдерін қабылдау негізінде ВШК нәтижелері жатыр, оның жүйесінде екі бағыт ерекшеленеді:
Оқу-тәрбие процесі:
• үйірмелердің білім беру бағдарламаларының орындалуын бақылау;
• білім алушылардың қосымша білім алу құқығын іске асыруды бақылау;
• білім алушылардың еңбек тәрбиесі мен кәсіби бағдарлануының жай-күйін бақылау;
• білім алушылардың білім сапасын, іскерлігін және дағдыларын бақылау;
білім беру процесінде оқушылардың денсаулығын сақтау және дамыту жағдайларын қамтамасыз етуді бақылау.

Powered by WordPress. кулинарные рецепты. каталог комедий. автомобили лучшее